Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

jakmidzisiajzle
7691 4360
Borszewicz
jakmidzisiajzle

September 19 2017

jakmidzisiajzle
Na nic nie czekałem w tym roku jak na zbliżającą się jesień. Na koniec dłużącego się lata, na zimny wiatr wiejący wprost na mnie. Potrzebuję tej jesieni, potrzebuję odetchnąć, potrzebuję się posklejać. 
http://akrofobicznie.tumblr.com/post/165485933023/na-nic-nie-czekałem-w-tym-roku-jak-na-zbliżającą
Reposted fromSalute Salute viahormeza hormeza
jakmidzisiajzle
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viahormeza hormeza
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
jakmidzisiajzle
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viahormeza hormeza
jakmidzisiajzle
Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.
— Mały Książę
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
2661 2801
jakmidzisiajzle
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromimpulsivee impulsivee
jakmidzisiajzle
Nie daj się wykorzystywać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 30 2017

jakmidzisiajzle
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
jakmidzisiajzle
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Nie znoszę, gdy jakakolwiek oczywistość zmusza mnie, bym bez zastrzeżeń w nią uwierzył
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viamaruuda maruuda
jakmidzisiajzle
Jestem dziki i nietowarzyski, nie wiem jak się mówi do ludzi.
jakmidzisiajzle

Te jebane głosy w głowie mnie niszczą, dzień po dniu coraz bardziej.
http://moblo.pl/profile/zuzaalala
jakmidzisiajzle
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
jakmidzisiajzle
Tylko że właśnie takie było jego życie. Jak wypadek samochodowy oglądany w zwolnionym tempie. Widzisz, co się stanie. Wiesz, że zaraz nastąpi czołowe zderzenie. Jednak nie możesz się zatrzymać ani zjechać z drogi. Jesteś bezsilny.
— Harlan Coben – Obiecaj mi
Reposted fromnyaako nyaako viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl