Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

jakmidzisiajzle
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viadancingwithaghost dancingwithaghost
jakmidzisiajzle
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
jakmidzisiajzle
jakmidzisiajzle
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
jakmidzisiajzle
0499 8eaa 350
Reposted fromowca owca viadancingwithaghost dancingwithaghost
jakmidzisiajzle
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób
— Leo Tolstoj "Anna Karenina"

February 08 2019

jakmidzisiajzle
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
jakmidzisiajzle
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
jakmidzisiajzle
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
jakmidzisiajzle
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viapersona-non-grata persona-non-grata
jakmidzisiajzle
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
jakmidzisiajzle

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viamodalna-art modalna-art
jakmidzisiajzle
(...) ona ryzykowała. malowała usta szminką (..)
— girls
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamodalna-art modalna-art
jakmidzisiajzle

February 05 2019

jakmidzisiajzle
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
jakmidzisiajzle
pomiędzy mną a mną 
jest przepaść
lepiej nie patrz w nią,

bo to co kryje się 
co żyje na dnie mnie
dopadnie Cie i zje 

uciekaj
Reposted fromsimpleme simpleme viamodalna-art modalna-art
jakmidzisiajzle
0001 534a 350
Reposted fromMissMurder MissMurder viajestemjeden jestemjeden
jakmidzisiajzle
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
jakmidzisiajzle
1687 cbf6 350
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
jakmidzisiajzle
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl