Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

jakmidzisiajzle
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
jakmidzisiajzle

Podążaj ścieżkami niebezpieczeństwa, niezależny myślicielu. Wystawiaj swoje pomysły na niebezpieczeństwo kontrowersji. Mów, co myślisz i mniej obawiaj się etykiety wariata niż stygmatu konformisty. A w sprawach, które wydają ci się ważne, za wszelką cenę zabieraj głos i daj się usłyszeć.


— Thomas J. Watson
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
jakmidzisiajzle
3008 2620 500
Reposted fromhagis hagis viapulperybka pulperybka
jakmidzisiajzle

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viaIzzy721 Izzy721
jakmidzisiajzle
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaNoCinderella NoCinderella
jakmidzisiajzle
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
jakmidzisiajzle
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
jakmidzisiajzle
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

November 20 2017

jakmidzisiajzle

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauciekam uciekam
jakmidzisiajzle
2254 7118 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viathauturien thauturien
jakmidzisiajzle
2528 04aa 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapikkumyy pikkumyy
jakmidzisiajzle

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
jakmidzisiajzle
Raniłam mówiąc, że to tylko słowa. To nie tylko słowa, nigdy więcej nie mów co mam czuć.
Reposted fromorchis orchis viapersona-non-grata persona-non-grata
jakmidzisiajzle
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
jakmidzisiajzle
Nie ma bowiem ciaśniejszego więzienia jak to, które sobie sami zbudowaliśmy.
— A.Onichimowska 'Hera moja miłość'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl