Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

jakmidzisiajzle
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
jakmidzisiajzle
7349 da46 350
Reposted frommyu myu viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 14 2018

jakmidzisiajzle
2176 78bb 350
T.Różycki
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
jakmidzisiajzle
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
jakmidzisiajzle
2581 3b0d 350
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
jakmidzisiajzle
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
jakmidzisiajzle
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viaimpulsivee impulsivee
jakmidzisiajzle

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viagdziejestola gdziejestola
jakmidzisiajzle
0002 e199 350
Reposted fromRowena Rowena viadancingwithaghost dancingwithaghost
jakmidzisiajzle
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
jakmidzisiajzle
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
jakmidzisiajzle
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl
jakmidzisiajzle
5049 9ee3 350
Reposted fromGodislove Godislove viablackheartgirl blackheartgirl
jakmidzisiajzle
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
jakmidzisiajzle
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
jakmidzisiajzle
1229 0090 350
jakmidzisiajzle
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
jakmidzisiajzle
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viamyslodsiewnia myslodsiewnia
jakmidzisiajzle
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl