Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

jakmidzisiajzle
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
jakmidzisiajzle
6462 773d 350
Reposted byTalkAboutMe TalkAboutMe

August 05 2018

jakmidzisiajzle
3667 f063 350

August 02 2018

jakmidzisiajzle
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
jakmidzisiajzle
Nie zadawaj pytań, to nie usłyszysz kłamstw.
— Hans Solo-Sam
Reposted frompastelowe pastelowe
jakmidzisiajzle
4503 8fde 350
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
jakmidzisiajzle
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
jakmidzisiajzle
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
0806 259f 350
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viajestemjeden jestemjeden

July 27 2018

jakmidzisiajzle
W trudnych chwilach warto z kimś po prostu pobyć. Tego się nauczyłam.
— Joanna Brodzik w magazynie "PANI"
jakmidzisiajzle
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
jakmidzisiajzle
jakmidzisiajzle
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
jakmidzisiajzle
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.

July 24 2018

jakmidzisiajzle

July 23 2018

jakmidzisiajzle
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
jakmidzisiajzle
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares
jakmidzisiajzle
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
jakmidzisiajzle
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— N.Belcik
jakmidzisiajzle
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - Serce w Paryżu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl